NO* Hvitveisen's

HELLIG BIRMA - Sacret birman

Utstillinger

Resultater

PR NO*Hvitveisens Emil

03.07.11 KL11 BIV-T

08.10.11 KL11 EX1, BIV 

09.10.11 KL 11 EX2, slått av Franses

07.07.12 CAP NOM (1 stemme av 5 i panel)

28.07.12 CAP

29.07.12 Premier BIV NOM (2 av 5 stemmer i panel)

CH NO*Hvitveisens Franses

08.10.11 KL 11 EX2 Slått av Emil 

09.10.11 KL 11 EX1 BIV NOM (2 av 5 stemmer i panel)

07.07.12 CAC BIV -T

08.07.12 CAC

28.07.12 Champion

29.07.12 CACIB
IP S*Star on Catwalk Putte

26.09.10  CAC

22.04.11 CAC

23.04.11 Champion

02.07.11 CACIB

07.07.12 CACIB

07.03.15 CAP NOM

08.03.15 CAP

00.09.16 IP

DK*Oddenvejen's Yes

29.06.13 Ex2 kl11 8m

30.06.13 Ex2 kl11

27.03.13 CAC NOM

28.07.13 CAC NOM